ZEUS MEGİSTOS KUTSAL ALANI

  Zeus Megistos Kutsal Alanı (temenos) Doğu Kapısı'nın iç kısmında yer alır.

Diğer yazıtlardan M.Ö. 5. ve 1. yüzyıllar arasında alanın güçlü bir rahip okulu tarafından idare edildiğini ve Zeus'a ilâveten Hera'nın da tapım görmeye başladığını öğreniyoruz.

Belki de küçük bir tapınak (naiskos) ya da adak eşyalarını saklayan bir depo (thesauros) olan in antis plânlı bir yapı, kutsal alana aittir. Bunun arkasında limana inen bir yol bulunur. Yapı, çeşitli adak kaideleri ve yazıtlar barındıran taş döşeli bir meydana açılır.

Bu platform art arda restorasyondan geçmiş ve M.Ö. 4. yüzyıldan sonra ilkinin yanına ikinci bir platform yapılmış ve kuzey duvarı daha doğuya kaydırılmıştır. Bu küçük yapının önemi ve uzun süreli kullanımı M.Ö. 6. yüzyıldan Geç Hellenistik Döneme kadar yayılan adak eşyalarından açıkça anlaşılabilmektedir.

Taş döşeli alanda, adak kaideleri ve yazıtlar arasında, M.Ö. 520'ye tarihlenen bir genç (kouros) torsosu bulunmuştur (İzmir Müzesi'ndedir). Şimdi Milas Müzesi'nde sergilenen ikinci ve daha küçük bir kouros, çoğunlukla ithal siyah ve kırmızı Attika vazoları, yerel ya da çevre bölgelerde üretilmiş vazolar ve çok sayıda terrakotta figürin ve maskeden oluşan bir adak buluntu grubu içinde bulunmuştur. Bunlar arasında bulunan siyah figürlü kraterin ağız kısmında yerel halkın şehirdeki varlığına işaret eden Karia dilinde bir yazıt vardır.

 


Milattan önce 5. yüzyıla aittir.

Yazıtlara göre alanın güçlü bir rahip okulu tarafından idare edildiği anlaşılmaktadır..


İletişim

Telefon: (332)223-13-79
Fax: (332)241-13-09
Email: iasoskazisi@gmail.com
Website: www.iasoskazisi.selcuk.edu.tr

Selçuk Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi - Arkeoloji Bölümü
Selçuklu/ Konya

 

Abone Olun !

Mail adresinizi yazarak Iasos hakkında ki gelişmeleri takip edin.