DOĞU KAPISI İÇİNDEKİ ALAN

about-me

  Bugün görülen kemerli yapı Bizans İmparatorluğu'nda yeniden plânlanmıştır, ancak M.Ö. 4. yüzyıla ait orijinal kapı, geç yapı katının 2.5 m altındadır. İki zaman dilimi arasında yol seviyesinde ciddi bir artış olmuştur.

Doğu Kapısı içinde İasos'un çeşitli devrelerine ait farklı anıtlar vardır. Bunlardan biri, Artemis Astias ile birlikte şehrin önemli ibadet yerlerinden biri olan Zeus Megistos Kutsal Alanı'dır. Hellenistik Dönemdeki yoğun iskân izleri de açıkça görülebilmektedir. Diğer yapılar Geç Antik Çağ ve Bizans dönemlerinde inşa edilmiştir. Kapının solundaki tipik Geç Roma tuğla duvar işçiliğine sahip yapı oldukça iyi korunmuştur.

Bununla birlikte, buradaki keramik buluntuları Kalkolitik, belki de Erken Bronz Çağı I'e tarihlenmektedir. Keşif sondajları ayrıca Geç Bronz Çağı'nda, çoğunlukla Miken Dönemine (M.Ö. 15. – 12. yüzyıllar) ait keramikler ve yapı kalıntıları gün ışığına çıkarmıştır.

 


Temelleri m.ö 4.yüzyıla kadar dayanır.

Bununla birlikte, buradaki keramik buluntuları Kalkolitik, belki de Erken Bronz Çağı I'e tarihlenmektedir.


İletişim

Telefon: (332)223-13-79
Fax: (332)241-13-09
Email: iasoskazisi@gmail.com
Website: www.iasoskazisi.selcuk.edu.tr

Selçuk Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi - Arkeoloji Bölümü
Selçuklu/ Konya

 

Abone Olun !

Mail adresinizi yazarak Iasos hakkında ki gelişmeleri takip edin.