TİYATRO

  Bugün ise sadece bir kısmı görülebilmektedir. Bunlar da sur taşları ile birlikte 1887'de İstanbul limanının inşası için sökülmüşlerdir. Seyirci katlarını taşıyan güçlü destek duvarları (analemma) sırayla dört köşe kesme ve üç sıra işlenmiş taşlardan meydana gelir ve kısmen ana kayaya oyulmuş, kısmen de çimento ile birleştirilmiş bloklardan inşa edilmiştir; güneydoğuda iki kule ile korunmaktadır.

Dışarıdan iki merdiven yukarıdaki sıralara ulaşır. Texier'in çizimlerinde gösterdiği, diazomaya (cavea sıralarını yatay olarak ayıran koridor) giden batıdaki iç merdivenden hiç iz kalmamıştır.

Kuzeybatı destek duvarının alt taş sıralarından birinde yazıt, choregus, agonothetes, stephanephoros gibi sıfatlara sahip Sopatros'un analemmayı, bitişikteki merdiveni ve podiumu (bema) Dionysos ve vatandaşlara adadığını bildirir. M.Ö. 2. yüzyıla tarihlenen bu adak, yapıyı tamamlamak ya da daha ziyade onarmak amacını taşımaktaydı. Skenenin inşasında kullanılan devşirme malzemenin bolluğuna bakarak tiyatronun Roma döneminde de onarım gördüğü söylenebilir. Roma dönemi skenesi önceki frons scenaeden daha öne çekilmiştir ve bu yüzden ön cephesi yan girişlerin (parodos) iç köşelerine kadar gelmiştir. Yapı ayrıca iki payanda ile sınırlanmış ve kapılarla ayrılmış üç nişe sahiptir.

Sahnenin ahşap zemin döşemesi iki sıra küçük sütun tarafından taşınmaktaydı; bunların çoğu sonradan küçük payandalarla değiştirilmiştir. Bunlardan birinde, tiyatro temsilleri için yardımları listeleyen bir yazıt barındırır. Bu, tiyatronun Hellenistik dönemde İasos'taki önemini göstermektedir.

 


Kuzeybatı destek duvarının alt taş sıralarından birinde yazıt, choregus, agonothetes, stephanephoros gibi sıfatlara sahip Sopatros'un analemmayı, bitişikteki merdiveni ve podiumu (bema) Dionysos ve vatandaşlara adadığını bildirir. 


İletişim

Telefon: (332)223-13-79
Fax: (332)241-13-09
Email: iasoskazisi@gmail.com
Website: www.iasoskazisi.selcuk.edu.tr

Selçuk Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi - Arkeoloji Bölümü
Selçuklu/ Konya

 

Abone Olun !

Mail adresinizi yazarak Iasos hakkında ki gelişmeleri takip edin.