BALDAKHİN TİPLİ MEZAR ANITI

about-me

  Buraya "Saat Kulesi" olarak adlandırılan bir Roma mezar anıtı hükmeder. Geç Roma İmparatorluk dönemine tarihlenen anıt, "kule" veya "podium" mezarlar olarak bilinen Syria mezarlarına benzemektedir.

Üst üste iki odadan meydana gelen yapının çatısı küçük bir kubbe ile örtülmüştür. Üstteki küçük odanın üç kenarında kemerler ve köşelerde ara duvarlar bulunur. Öndeki kemer (şimdi kayıp olan sütunlar ile çevriliydi ve basamaklarla çıkılıyordu) belki de anıtın sahibi kişinin heykelini barındırıyordu. Alttaki odanın tonozlu nişleri vardır. Girişin karşısındaki niş daha derindir ve bir platforma sahiptir. Dışarıda, kuzey cephede muhtemelen Orta Bizans Döneminde, doğudaki kısa rıhtım üzerinde kare plânlı bir gözetleme kulesi inşa edilmiştir. İki katı birbirinden ayıran bir saçaklığın izleri vardır. 20. yüzyılın başlarında İtalyan arkeolog Giacomo Guidi anıtı tasvir etmiş ve "birbirine yakın iki kayanın üzerine yerleştirilen büyük yassı taşlarla oluşturulmuş mütevazı mezarlardan" da söz etmiştir. Bunlardan bazıları hâlâ görülebilmektedir ve plânlarına bakılırsa oldukça erken olmalıdırlar. Guidi aynı zamanda "Saat Kulesi"nin hemen arkasında, o zaman şimdikinden çok daha iyi durumda olan bir anıt daha fark etmişti. Bu, birisi arkada, merkezî düzlemin dışında, diğeri doğu cephesinin dış kısmında olmak üzere iki odadan meydana gelen dikdörtgen plânlı geniş bir yapıdır; güney cephesi üç büyük kemere sahiptir.

 


Geç Roma İmparatorluk dönemine aittir.

Anıt, "kule" veya "podium" mezarlar olarak bilinen Syria mezarlarına benzemektedir.


İletişim

Telefon: (332)223-13-79
Fax: (332)241-13-09
Email: iasoskazisi@gmail.com
Website: www.iasoskazisi.selcuk.edu.tr

Selçuk Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi - Arkeoloji Bölümü
Selçuklu/ Konya

 

Abone Olun !

Mail adresinizi yazarak Iasos hakkında ki gelişmeleri takip edin.