Bouleuterion

  Bouleuterion agoranın güneybatı köşesinde, güney stoasının hemen arkasında yükselir. Bu, İasos'taki en iyi korunmuş yapılarından biridir. Kazılardan önce bile basamakların üst kısmı görülebiliyordu ve Texier çizdiği ilk şehir plânında bunu stadionun kavisli uç kısmı olarak göstermişti.

Orijinal yapı M.Ö.4. yüzyılda, şehir meclisi (boule) kurulduğu zaman inşa edilmiştir, ancak şimdi görülen düzenleme M.S. 1. yüzyıla aittir. Dikdörtgen bir plana sahiptir (21.80 m x 25.70 m) ve oturma sıraları (cavea) üç çeyrek bir daire oluşturur. Binanın işlevi de bu dönemde değişmiştir: Yuvarlak bir merkezî alan, koltuklar ve bir proskenion eklenerek küçük bir kapalı tiyatro olarak kullanılmıştır. Orijinal frons scaenae üç kapıyla bölünmüş ve iki sıra nişli sütunla süslenmiştir. Cavea ise merdivenlerle üç bölüme ayrılmış ve alt basamaklar üstten bir koridor (diazoma) ile ayrılmıştır.

Koro için ayrılmış alan (ambulakra) ve dışarı ile irtibatı olan merdivenler, yan girişlere (parados) açılır ve yapının her bölümüne ulaşmayı sağlar. Hadrianus döneminde agoradaki diğer yapılar inşa hâlindeyken, bouleuterionun ön cephesi zengin heykeltıraşlık eserleriyle süsleniyor, galerilere (tribunalia) geçit veren merdivenler ekleniyordu.

Yapıyı çevreleyen koridoru dolduran dolgu içinde bir klineye oturmuş, sol eli yastığa dayalı sakallı bir erkek figürüne ait büyük bir kabartmanın parçaları bulunmuştur. Diğer buluntular arasında elbise kumaşının altında kalkık çıplak bir sağ ayak, yüksek kabartma olarak işlenmiş uzuv- belki bir kol- parçası ve bir yatağın ayaklarına ait parçalar vardır. Kabartmadaki sahnenin rekonstrüksiyonu ve yorumu tartışmalıdır. Ancak son çalışmalar, bu figürü şehri kuran ve ona ismini veren kahraman İasos'un nadir bir portresi olarak tanımlamaktadır. Çok kaliteli bir işçilik gösteren kabartma Hekatomnos sülâlesi dönemine (M.Ö. 4. yüzyılın ilk yarısı) tarihlenmektedir.

 


Milattan önce 4. yüzyıla aittir.

Şimdi ki haline ise M.S 1.yy'da yapılan düzenlemeyle getirilmiştir ve yaklaşık 500 kişiliktir.


İletişim

Telefon: (332)223-13-79
Fax: (332)241-13-09
Email: iasoskazisi@gmail.com
Website: www.iasoskazisi.selcuk.edu.tr

Selçuk Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi - Arkeoloji Bölümü
Selçuklu/ Konya

 

Abone Olun !

Mail adresinizi yazarak Iasos hakkında ki gelişmeleri takip edin.