DEMETER VE KORE KUTSAL ALANI

about-me

 M.Ö. 6. yüzyılın ikinci yarısına ait en erken yapı, farklı boyutta iki odaya sahiptir. Bunlardan birinde, etrafında küçük bir adak grubunun bulunduğu dikdörtgen bir ocak (eskhara) vardır. Portiko ile çevrilen alanın batısındaki odada başka bir adak grubuna rastlanmıştır. Çok sayıdaki terrakotta adak figürini, kutsal alanın muhtemelen Demeter ve Kore'ye ait olduğunu göstermekte ve kültün Roma İmparatorluk Döneminde varlığını sürdürdüğüne işaret etmektedir. M.Ö. 4. yüzyılda alanın kuzeyinde, kısa bir merdiven ve koridorla donatılmış bir giriş açılmıştır.

Eksharanın içinde "Rhodos" tipinde diademli üç terrakotta kadın maskesi, çeşitli kandiller ve yanmış kemikler ile birlikte yanık tabakasında bulunmuştur. Bu adak buluntu yeri M.Ö. 5. yüzyıl ve sonrasına tarihlenen nesnelerle doludur. Şimdi sayacağımız buluntular olasılıkla Demeter ve Kore kültü ile ilgilidir: Bir mantoya sarılmış oturan iki tanrıça heykelciği; kadın su taşıyıcılarını (hydrophoroi) betimleyen çeşitli figürinler; minyatür su testileri (hydra), ekmek somunu, kek, çiçek ve meyve (nar da dâhil) görünümünde sunular.

 


Milattan önce 6. yüzyıla ait bir roma eseridir.

Çok sayıdaki terrakotta adak figürini, kutsal alanın muhtemelen Demeter ve Kore'ye ait olduğunu göstermekte ve kültün Roma İmparatorluk Döneminde varlığını sürdürdüğüne işaret etmektedir.


İletişim

Telefon: (332)223-13-79
Fax: (332)241-13-09
Email: iasoskazisi@gmail.com
Website: www.iasoskazisi.selcuk.edu.tr

Selçuk Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi - Arkeoloji Bölümü
Selçuklu/ Konya

 

Abone Olun !

Mail adresinizi yazarak Iasos hakkında ki gelişmeleri takip edin.